💸 Amafaranga

Ivan Nyagatare
Members Public

CRYPTOCURRENCY : AMAFARANGA Y'IKORANABUHANGA.

‘Cryptocurrency’, ‘Crypto’ ‘Digital currency’, ‘Digital cash’, ‘Virtual Currency’, ‘Electronic Currency’ ni ifaranga rikoreshwa mu guhererekanya ubutunzi, kugura / kugurisha ibintu na serivisi bakoresheje ikoranabuhanga rya murandasi. Iyi gahunda ikoresha Crypto yifashisha igitabo - ledger/registre kiri kuri murandasi cyanditswe mu buryo bwa codes zihambaye ku buryo bitashobokera bamwe biba bakoresheje kwinjirira

Ivan Nyagatare
Members Public

ESE UBUTUNZI BUGURA IKI?

Andrew Carnergie ati: “umuntu wese uzapfa agitunze amafaranga menshi, yitwa umukire uyarusha abandi, uwo azaba apfuye urupfu rubi. Azaba yarabayeho mu isoni n’umugayo.”

Ishuri
Members Public

KUMARANIRA KUGURA BUHUMYI.

Isi iri mu bihe bya consumerism ya gikapitalisiti yo ku rwego rwo hejuru: kumaranira kugura, ukagura hafi ku ngufu. Rimwe uwakubaza n’impamvu nyayo waguze ukaba utayimenya!

Ivan Nyagatare
Members Public

UMUGANI : NKUBA NA GIKERI

Gikeli ahereza Nkuba umuhoro, aragenda atema ubwatsi. Ariko ubwo Nkuba yatemaga ubwatsi, Gikeli yaribwiraga ati « ndabizi, Nkuba ni umuntu ugira amahane, kandi ntazongera kugera ino ubwo ashyikiriye umuhoro wanjye. »