💕 Imbamutima

Ivan Nyagatare
Members Public

HYPERTENSION : INDWARA IKOMOKA KU MIKORANIRE HAGATI Y'UMUTIMA N'IMITSI

Umuvuduko w’amaraso ni imwe mu ndwara zibasira umutima, ukaba uvugwa mu gihe uterera ku bipimo birenze ibisanzwe, ibi bigatuma amaraso anyura mu mijyana agendera ku muvuduko ukabije.

Ivan Nyagatare
Members Public

GUSOMERA ABANA : UMUCO W'INGIRAKAMARO CYANE.

Gusomera umwana, ku kigero icyo ari cyo cyose afite bizamugirira akamaro cyane : bikangura gukura k’ubwonko bwe, binoza umushyikirano we n’umubyeyi.

Ivan Nyagatare
Members Public

INGARUKA ZA JENOCIDE : IBIKOMERE BY'ABAGORE BAKOREWE.

Ibikomere abagore bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina bahuriyeho n’abana babo barera bavutse kuri ba se batazwi.

Ivan Nyagatare
Members Public

UKENEYE INSHUTI NZIZA

Burya ngo ‘icyo ubiba ni cyo uzasarura’ kandi ngo ‘akebo kajya iwa mugarura’. Mbere y’uko wifuza inshuti nziza, ukwiye kwihatira kuba umuntu urangwa n’imico n’imiterere ikwemerera kubera inshuti zawe ‘inshuti nzima’.

Ivan Nyagatare
Members Public

NI AMARANGAMUTIMA ASANZWE KUBA WATERWA UBURAKARI N'AMAKOSA Y'UMWANA WAWE?

Kubasha kugenzura amarangamutima y’uburakari mu buryo bukwiriye ni uburyo bwiza bwo kwerekera abana kandi bigatuma bumva barinzwe kandi bari mu biganza byizewe.

Ivan Nyagatare
Members Public

INDWARA ZO MU MUTWE

Indwara zo mu mutwe zibasira abantu babarirwa muri za miriyoni amagana hirya no hino ku isi, kandi zigira ingaruka no kuri bene wabo n’incuti zabo. Umuntu 1 kuri 4 aba azarwara indwara yo mu mutwe.

Ivan Nyagatare
Members Public

UBUZIMA BWO MU MUTWE : INDWARA YO KURIBWA N'UMUTWE UDAKIRA

Indwara yo kuribwa umutwe udakira “migraine” itandukanye n’umutwe usanzwe “headache”: kuribwa umutwe udakira biza mu byiciro, kandi bishobora kumara igihe. Ibangamira ubuzima bwa buri munsi bw’uyirwaye, ntabashe gukora cyangwa kwiga.

Ivan Nyagatare
Members Public

IMICO N’IBITEKEREZO BIBI: INTANDARO Y’INDWARA ZO MU MUTWE.

Buri wese mu buryo bumwe cyangwa se ubundi agira umuryango –muto cyangwa mugari- abarizwamo ku isi.   Uwo muryango niwo ukwitaho kuva ukiri muto, kugeza igihe ubashije kugira ubushobozi bwo kwigenza ubwawe (kwibeshaho). Nk’uko uwo muryango ugenda ugerageza kuguha ibya nkenerwa byose mu mibereho yawe, ni nako ugerageza kuguha ibya

Ivan Nyagatare
Members Public

KWIRINDA IMIHANGAYIKO (ANXIETY)

Guhangayika nta kindi bizakumarira uretse kukongerera ibibazo cyangwa byo ubwabyo bikakubera ikibazo. Kugira ngo wirinde guhangayika bikabije, ugomba kwita ku buzima bwawe, ukagenzura uko ubana n’abandi, intego ufite n’ibyo ushyira mu mwanya wa mbere.

Ivan Nyagatare
Members Public

IBYIYUMVO BY'ABABYEYI : IPFUNDO KU BUZIMA BWO MU MUTWE BW'URUBYARO RWABO

Ababyeyi ni inyenyeri zimurikira abana babo, bityo rero imyitwarire yabo isobanurira abana babo niba ibintu bimeze neza cyangwa niba atari amahoro

Ivan Nyagatare
Members Public

UBURWAYI BWO MU MUTWE : KWIYAKIRA NO GUFASHA UWAWE UBANA NABWO.

Akenshi, biragorana kuba wamenya uko wamutabara. Buri muntu ateye ukwe, kandi uburwayi bwigaragaza mu buryo butandukanye.

Ivan Nyagatare
Members Public

TWITOZE GUTUMIRA UMUNEZERO.

Abantu bahorana akanyamuneza bafite impano yo kuzibukira ikintu icyo aricyo cyose cyabahungabaniriza umunezero.