🧠 Ubwenge

Ivan Nyagatare
Members Public

INAMA KU MYITWARIRE NYUMA YO GUKINGIRWA COVID-19

Twibukiranye zimwe mu mpinduka zigaragara ku bantu bahawe urukingo n’ubwo zitaba zimwe ku bantu bose.

Ivan Nyagatare
Members Public

INGARUKA KU KUNYANYAGIZA AMAFOTO Y'ABANA KU MBUGA NKORANYAMBAGA

Itondere amashusho na za videwo uhererehanya ku mbuga nkoranyambaga!

Ivan Nyagatare
Members Public

INDIRIRIZI (Parasites) MU BUZIMA BW'UMUNTU

Hari abaganga benshi bamaze imyaka myinshi batekereza ko mu gifu ari ahantu hadashobora kuba ikinyabuzima na kimwe kubera ko mu gifu hameze nko mu kuzimu kuzuye amatembabuzi atwika ! Uyu munsi noneho, birazwi ko hari udukoko twashoboye gushinga ibirindiro mu gifu. Muri utwo harimo Helicobacter pylori. Aka gakoko uzakumva bakavuga. Mwene

Ivan Nyagatare
Members Public

IBIRENGE BISHOBORA GUTANGA INTABAZA KU INDWARA ZIHARIYE

Hari uburwayi bufata ibirenge by’umuntu, ariko mu by’ukuri bukaba ibimenyetso by’izindi ndwara zo mu mubiri imbere. Muri iyi nkuru murabasha gusobanukirwa bimwe muri ibyo bimenyetso n’indwara zigendana na byo.

Ivan Nyagatare
Members Public

KUKI ABAGABO BO MU RWANDA BATARAMBA?

Nyamara muri rusange rero iminsi y’abagabo ngo ntabwo ari myinshi, iyo hagereranyijwe na bagenzi babo b’abagore. Hakaba iryo tandukaniro ry’imyitwarire yabo n’ibyago byose ngo abagabo bishoramo.

Ivan Nyagatare
Members Public

A COMPREHENSIVE GUIDE TO RWANDA'S EDUCATION SYSTEM

Despite evident efforts, the Rwandan Education System was subject to constant changes of strategies and policies –which contributed to weakening this key domain.

Ivan Nyagatare
Members Public

IGIHE NI IGISHORO : IGIHE NI UBUTUNZI

Bitewe n’uko ari igishoro, birumvikana ko nta washimishwa n’uko cyamupfira ubusa : bikavuga ko ntawe uba ashaka kugipfusha ubusa. Gusa hari ubwo tugipfusha ubusa mu buryo tutazi.

Ivan Nyagatare
Members Public

IMMUNITY : UBUDAHANGARWA BW'UMUBIRI NI IKI?

Umubiri dushobora kuwugereranya n’igihugu : Ukenera kwiyubaka, urakura kandi ukeneye uburinzi buhoraho. Umubiri nta na rimwe ujya ugira amahoro. Buri munsi uhora urwana n’ibitero biturutse hanze yawo.

Ivan Nyagatare
Members Public

HYPERTENSION : INDWARA IKOMOKA KU MIKORANIRE HAGATI Y'UMUTIMA N'IMITSI

Umuvuduko w’amaraso ni imwe mu ndwara zibasira umutima, ukaba uvugwa mu gihe uterera ku bipimo birenze ibisanzwe, ibi bigatuma amaraso anyura mu mijyana agendera ku muvuduko ukabije.

Ivan Nyagatare
Members Public

KUREBA FILIMI : ESE BIRAKENEWE?

Muri make, ikintu cyose kigira uruhande rwiza iyo gikoreshejwe mu buryo bukwiriye. Filimi/videwo nazo zifite uruhande rwiza, ariko mu gihe uzikoresha ari mu murongo ‘ukwiriye’.

Ivan Nyagatare
Members Public

UBURYO IKIBAZO CYO GUTENTEBUKA MU INSHINGANO KIGARAGARA

Ibi bishatse kuvuga ‘imimerere ishingiye ku buzima bwo mu mutwe yigaragaza mu myifatire y’umukozi nk’uruhurirane rw’amarangamutima n’ibikorwa bigaragazwa no gucika intege, kubihirwa ndetse no kuba utagitanga umusaruro’.

Ivan Nyagatare
Members Public

INYUNGURABUMENYI KU GUTEGURA IKIVI KIRUHANIJE

Mu isi y’umurimo, si igitangaza ko igihe runaka bibaye ngombwa ko umurimo / igikorwa runaka –akenshi biba bigaragara nk’ibigoranye, ndetse twumva twigononwa gutangira nonaha byimurirwa ku gihe gikurikiyeho.