You've successfully subscribed to ISHURI
Great! Next, complete checkout for full access to ISHURI
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

👩🏾‍🦲Umuco

Ivan Nyagatare
Members Public

GUSOMERA ABANA : UMUCO W'INGIRAKAMARO CYANE.

Gusomera umwana, ku kigero icyo ari cyo cyose afite bizamugirira akamaro cyane : bikangura gukura k’ubwonko bwe, binoza umushyikirano we n’umubyeyi.
Ivan Nyagatare
Members Public

KLEPTOMANIA : INDWARA YO KWIBA

Indwara ya kleptomaniani imwe muri za ndwara zo mu mutwe zishyirwa mu cyiciro “cy’indwara mpushabushake = maladies involontaires, involuntary diseases” kuko abazifite baba batarahisemo kuba batyo, kandi nta n’imbaraga ‘efforts’ baba barashyizemo ngo bibone bagenza batyo.
Ishuri
Members Public

ZIMWE MURI KIRAZIRA ZAHINDUWE URWENYA

Dore zimwe muri kirazira zibagiranye nk’uko byemezwa na bamwe mu basaza
Ivan Nyagatare
Members Public

INDWARA ZO MU MUTWE

Indwara zo mu mutwe zibasira abantu babarirwa muri za miriyoni amagana hirya no hino ku isi, kandi zigira ingaruka no kuri bene wabo n’incuti zabo. Umuntu 1 kuri 4 aba azarwara indwara yo mu mutwe.
Ishuri
Members Public

UMURYANGO WANJYE, IMPANO ISUMBA IZINDI

Twifashishije imigani migenurano y’Ikinyarwanda twifuje gusobanurira umwana ko “umuryango ari impano idasanzwe, bityo akwiriye kwishimira umuryango arimo uko umeze kose, ahubwo akagira uruhare mu kuwugira mwiza ndetse no kuwuteza imbere”.
Ivan Nyagatare
Members Public

YARIRIRAGA N'AKABUSHA

Uyu bawuca iyo babonye umwana cyangwa umuntu wese ushegera ak'undi, kugira ngo akagereke ku bye bitewe n'ubukundwakare.
Ivan Nyagatare
Members Public

YAGIYE KWANGARA

Uyu mugani, bawuca iyo bumvise umuntu yikuye mu bususuruke akajya guhobagizwa n'akaga imihanda yose; nibwo bavuga, ngo: "Yagiye kwangara!"
Ivan Nyagatare
Members Public

IMPAMBA ITAZAKUGEZA I KIGALI, UYIRIRA KU RUYENZI

Iyo babona ikintu kibabereye iyanga bakagihuhura bavuga ngo : «Impamba itazakugeza i Kigali uyirira ku Ruyenzi».
Ivan Nyagatare
Members Public

YABONYE IRYA MUGANI

Uyu mugani bawuca iyo babonye cyangwa bumvise umuntu wagushije ishyano ry'amaherere ni bwo bavuga ngo: "Naka yabonye irya Mugani!"
Ivan Nyagatare
Members Public

YABAYE KABURABUZA

Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu w'ikirushya muri byose, aburabuza abo bari kumwe; ni bwo bagira bati: "Yabaye kaburabuza!".
Ivan Nyagatare
Members Public

INDURU YABAYE IMPOMAMUNWA

Nuko kuva ubwo, uvugije induru wese bigashyira kera, bati: «Nimwumve induru yabaye impomamunwa!»
Ivan Nyagatare
Members Public

YABITAYE I BURENGA

Uyu mugani bawuca, iyo babujije umuntu gukora iki n'iki agahinyura inama bamugiriye, ni ho bagira bati: "Ibyo twamugiriyemo inama yabitaye i Burenga (yabyanze)."